Sophia Philippidou
Loutraki
Loutraki Tourism Organization - Vice President Loutraki Tourism Organization