Iacopo Mazzetti
Italy - Milano
milano cortina 2026 - Stakeholder Relations